Lexislación

Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria.

Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores.

Regulamento da IXP Tarta de Santiago e do seu Consello Regulador.