As tortas amparadas pola indicación xeográfica protexida Tarta de Santiago preséntanse no mercado envasadas e etiquetadas.

O envasado e etiquetado deberá efectuarse nas instalacións de elaboración que figuran inscritas no rexistro de obradoiros do Consello Regulador.

O envasado e etiquetado deberá efectuarse nas instalacións de elaboración que figuran inscritas no rexistro de obradoiros do Consello Regulador.

As tortas preséntanse en envases individualizados nos que irá a contraetiqueta numerada que identifica o produto amparado por esta indicación xeográfica.